Dla Rodziców

Opłaty


Wpisowe: 390 zł.
Cena za obiad: 5 zł.
Nr konta: 41 2490 0005 0000 4500 1735 3134
Szkoła jest bezpłatna.