,,Piękna Nasza Polska Cała" - Międzynarodowy Projekt Edukacyjny
Grupa ,,Odkrywcy" wraz ze swoimi wychowawczyniami -  panią Mileną Bielecką-Matys oraz panią Olgą Bubienko, bierze udział w Międzynarodowym Projekcie Edukacyjnym pt. ,,Piękna Nasza Polska Cała". Ma on związek z obchodzoną w tym roku 100 rocznicą odzyskania niepodległości.

Autorką i koordynatorką projektu jest nauczycielka Miejskiego Przedszkola nr 2 im. Juliana Tuwima w Aleksandrowie Łódzkim.

Celem ogólnym projektu jest kształtowanie postaw patriotycznych u najmłodszych oraz uwrażliwienie ich na piękno, folklor i tradycje Polski, a także kształtowanie tożsamości narodowej dzieci. Dodatkowo nasi najmłodsi będą mieli okazję poznać elementy historii państwa polskiego, symbole narodowe naszego kraju, jak również wybrane tradycje, zwyczaje i obrzędy ludowe, itp.

Projekt jest zaplanowany od 1 września do 31 grudnia, czyli na pierwszą połowę roku szkolnego 2018/2019.

Na Projekt składa się 20 zadań, z których należy wraz z dziećmi wykonać minimum 11, aby uzyskać Certyfikat. Gorąco zachęcamy rodziców i najbliższych dzieci z grupy Odkrywcy do włączenia się w pomoc i realizację zadań. O szczegółach i terminach na bieżąco będą informowały wychowawczynie.