Niepubliczna Szkoła Podstawowa dla dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu "Uśmiech" w Białymstoku

 to placówka terapeutyczna, w której dbamy o rozwój poznawczy, motoryczny
oraz emocjonalno-społeczny naszych uczniów.

Aktualności
Z okzaji Dnia Edukacji Narodowej 11 październik 2018r.  (czwartek) planowane jest wyjście do parku trampolin Jumper Park.
Koszt biletów pokrywa szkola.
Prosimy o przyniesienie na 8 października (poniedziałek) skarpetek antypoślizgowych lub wpłacenie 6 zł. w celu ich zakupu.
Bez skarpetek dziecko nie będzie mogło uczestniczyć w zabawie!
Wskazany jest strój sportoy na przebranie oraz woda.
W tym dniu odbędą się 3 pierwsze lekcje.
Odbiór dzieci o godz. 13:00.
Kontakt

Niepubliczna Szkoła Podstawowa dla dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu „Uśmiech” w Białymstoku

ul. Słonimska 35/4
15-028 Białystok
szkola@usmiech.bialystok.pl
tel.515 800 063
Kontakt do organu prowadzącego:
biuro@malipodroznicy.eu
tel.501 221 929, 605 981 015