Konkurs
„Bożonarodzeniowe drzewko-choinka”


Niepubliczna Szkoła Podstawowa dla dzieci ze spektrum autyzmu „Uśmiech” w Białymstoku
ogłasza  KONKURS PLASTYCZNO – TECHNICZNY

„Bożonarodzeniowe drzewko-choinka”

CELE KONKURSU:

٭ pielęgnowanie świątecznych tradycji,
٭ propagowanie różnych metod i technik jako środka wypowiedzi własnej,
٭ rozwijanie twórczej wyobraźni.
REGULAMIN
 1. Warunki uczestnictwa:
  ٭ W konkursie mogą wziąć udział uczniowie kl. I – III,
  ٭ Technika wykonania pracy – dowolna z najrozmaitszych materiałów (dary natury, papier, tkanina, itp.)
  ٭ Forma pracy – przestrzenna choinka na stół świąteczny, do powieszenia na drzwi, okno, itp. Maksymalna wysokość drzewka – 60 cm.

  2. Opis pracy:
  Każda praca powinna mieć trwale przymocowaną metryczkę z następującymi danymi:
  ٭ imię i nazwisko autora,
  ٭ klasa,

  3. Kryteria oceny:
  ٭ Wrażenie estetyczne,
  ٭ Pomysłowość / oryginalność,
  ٭ Pracochłonność / samodzielność,

  4. Składanie prac:
  ٭ Termin składania prac upływa 17 grudnia 2018r.

  5. Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród:
  * 21 grudnia 2018r.  

Organizatorzy:
Anna Domalewska
Wioletta Płonowska