Pan Minister Edukacji w Rozporządzeniu ogłosił:
§ 3a. 1. W okresie od dnia 25 marca 2020 r. do dnia 10 kwietnia 2020 r. zadania jednostek systemu oświaty, o których mowa w § 2 ust. 1, są realizowane z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość."
Nauczyciele naszej szkoły dokładają wszelkich starań, aby zoptymalizować sposób komunikacji ze swoimi uczniami. W tym celu nauczyciele będą przesyłać materiały do nauki mailowo, poprzez komunikator messenger oraz platformę edukacyjną Eduelo. Dodatkowo będzie możliwość konsultacji z nauczycielem poprzez Skypa. Liczymy, że taka forma przekazu ułatwi nam pracę. Nadal dopracowujemy metody i techniki kształcenia online.
Dziękujmy rodzicom za zaangażowanie, cierpliwość i współpracę, wam kochani uczniowie za sumienną naukę i otwartość na nowe metody przyswajania wiedzy. Dobrze wywiązujecie się ze swoich obowiązków.