Rodzice trwa rekrutacja do Niepublicznej Szkoły Podstawowej dla dzieci
z zaburzeniami ze spektrum autyzmu "Uśmiech" w Białymstoku na rok szkolny 2018/2019

CZESNE - 0 zł.

Rodziców kandydatów zapraszamy do składnia kart zapisu.

Rekrutacja będzie przeprowadzana na bieżąco indywidualnie w miarę wolnych miejsc.

Kontakt:
tel.: 515 800 063