Niepubliczna Szkoła Podstawowa dla dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu "Uśmiech" w Białymstoku

 to placówka terapeutyczna, w której dbamy o rozwój poznawczy, motoryczny
oraz emocjonalno-społeczny naszych uczniów.

Aktualności
W związku z pismem ministra Edukacji Narodowej DWKI-WPB.5012.25.2019.BK z dnia 11 maja 2019 r. oraz na podstawie art. 68 ust. 1 pkt 2, 3 i 6 i w związku z art. 51 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996, z późn. zm.) aby wzmocnić współpracę pomiędzy szkołą a rodzicami została stworzona anonimowa skrzynka na sygnały.
Kontakt

Niepubliczna Szkoła Podstawowa dla dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu „Uśmiech” w Białymstoku

ul. Słonimska 35/4
15-028 Białystok
szkola@usmiech.bialystok.pl
tel.515 800 063
Kontakt do organu prowadzącego:
biuro@malipodroznicy.eu
tel.501 221 929, 605 981 015