W ramach Rządowego Programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno - komunikacyjnych - "Aktywna tablica" Niepubliczna Szkoła Podstawowa dla dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu "Uśmiech" w Białymstoku otrzymała dofinansowanie w wyskości 14 tys. zł. na tablice interaktywne z projektorami ultraogniskowymi i głośnikami.