Drodzy rodzice zgodnie z harmonogramem dni wolnych 30.04.2020r. (czwartek) jest dniem wolnym od zajęć dydaktycznych. Zdalne zajęcia dydaktyczne będą kontynuowane od 04.05.2020r..