Rodzice od marca nasi uczniowie mogą uczestniczyć w bezpłatnych zajęciach z hipoterapii( dwa razy w miesiącu po 30 minut).
Zajęcia będą odbywały się w Klubie Jeździeckim "Kres" w Jurowcach ul.Lipowa 29. 
 Kontakt w celu umówienia się na zajęcia pod numerem tel. 602 673 174.
Na pierwszą wizytę należy dostarczyć zaświadczenie od lekarza rodzinnego o braku przeciwskazań do zajęć z hipoterapii (zaświadczenie, że dziecko ma zdrowy kręgosłup). 
W wypadku nieusprawiedliwionej nieobecności dziecka koszt zajęć w wysokości 40 zł. za zajęcia pokrywa rodzic.